החול יזכור
מילים: נתן יונתן, לחן: נחצ'ה היימן
"החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר...", "הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן..."