התקווה
מילים: נפתלי הרץ אימבר, לחן: עממי
"כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה...", "עוד לא אבדה תקוותינו, התקווה בת שנות אלפיים..."