מחרוזת שירי חנוכה
"מי ימלל גבורות ישראל, אותן מי ימנה...", "חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש...", "חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך...", "נר לי, נר לי, נר לי דקיק...", "ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו...", "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש...", "סביבון - סוב סוב סוב..."
""