קטונתי
מילים: מן המקורות, לחן: יונתן רזאל
"קטנתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך...", "כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא..."