רקמה אנושית
מילים ולחן: מוטי המר, ביצוע מוכר: ארקדי דוכין
"כשאמות, משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך...", "כי כולנו, כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה..."