שירי פסח
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?...", "שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא...", "אחד מי יודע? אחד, אני יודע...", "עבדים היינו, היינו, עתה בני חורין, בני חורין..."