שירי פורים
"ליצן קטן נחמד...", "זקן ארוך לי...", "משנכנס אדר מרבים בשמחה...", "אני פורים, אני פורים, שמח ומבדח...", "חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים..."