טבלת הקצב השלמה
כדי לקרוא תווים, יש 2 אלמנטים מרכזיים שצריך לשלוט בהם: צלילים וקצב.
צלילים - הכוונה היא לאיזה צלילים לנגן (דו/רה/מי וכו'), קצב - הכוונה בעיקר לכמה זמן לנגן כל צליל - מה האורך של הצלילים ושל ההפסקות.
הינה לפניכם טבלת הקצב השלמה:

שם

מס' פעימות במשקל שבו הסיפרה התחתונה היא 4

סימן גראפי

סימן גראפי בזוגות

סימן גראפי של הפסקה

שלם

4

-

חצי

2

-

רבע

1

-

שמינית

1/2

שש-עשרית

1/4

חלקי 32

1/8

חלקי 64

1/16